Om een aanvraag tot financiële ondersteuning te kunnen doen moet deze aan de volgende criteria voldoen.

  • de aanvraag dient een maatschappelijk goed doel te dienen betrekking hebbende op of voor het dorp Lonneker;
  • de aanvraag beschrijft de activiteit en de reden voor de aanvraag;
  • de aanvraag is bedoeld ter incidentele (en niet voor structurele) financiële ondersteuning;
  • tussen de activiteit en aanvraag dient minimaal 2 maanden te liggen;
  • de aanvraag dient voorzien te zijn van een begroting en opgave welke andere instellingen zijn benaderd voor een bijdrage;
  • de betaling van LEV geschiedt na afloop van project en na overlegging deugdelijke onderbouwing / eindverantwoording van het betreffende project;
  • na realisatie vragen wij de organisatie een berichtje op te stellen over de aanvraag en realisatie van het project, welke kan worden gepubliceerd in het Dorpsblad Lonneker - Op en um'n Bölt, zodat er bekendheid is over de realisatie van de maatschappelijke doelen die LEV ondersteunt.

Aanvragen voor een ondersteuning van LEV kunnen per e-mail worden gezonden naar LEV p/a dhr. Almekinders, via: info@lev-lonneker.nl.

Aanvragen worden periodiek door een Commissie van Aanbeveling behandeld en beoordeeld. Aanvragers krijgen een toewijzing of afwijzing per e-mail, waarover niet gecorrespondeerd kan worden.