De Commissie van aanbeveling bestaat uit tenminste twee en ten hoogste drie personen waarvan er 2 geen lid zijn van de vereniging. De commissie brengt een advies uit voor de te besteden gelden. Dit advies wordt door het bestuur van de vereniging overgenomen. Het bestuur kan om voor haar moverende en zwaar wegende redenen het advies niet volgen. Hier kan echter alleen in 'noodgevallen' van worden afgeweken. Verder dient de commissie zich te houden aan de doelstellingen als bepaald in artikel 2 lid 2 van de oprichtingsakte van LEV. Hierin staat vermeld 'een jaarlijks te verrichten donatie aan een maatschappelijk 'goed' doel binnen het dorp Lonneker.

De Commissie van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

Coen Kerbert Voorzitter Commissie van Aanbeveling
Simone van de Heide Adviseur Commissie van Aanbeveling
Nicole Kemna Adviseur Commissie van Aanbeveling