De aanvraag luidde: Samen de schouders eronder om te laten zien hoe mooi de omgeving van ons dorp is.

Veel mensen fietsen dagelijks voor het werk van Oldenzaal naar Lonneker en omgekeerd. Dat gaat langs de Oldenzaalsestraat.
Dat kan ook over de Bergweg. Ook in de weekenden, bij mooi fietsweer zijn er veel mensen die recreatief Ouderen en sporters) dit traject fietsen.
Helaas is dat in de zomer moeilijk vanwege de rulheid van de weg en in de winter vanwege de modder en de vele gaten. Daarom heeft de stichting Lonnekerberg en haar noabers gemeend een verhard fietspad aanleggen. Dit hebben zij gedaan op de "moderne" manier van zelfwerkzaamheid. Dat bespaarde kosten doordat buurtbewoners zelf de organisatie, fondswerving en de schop ter hand hebben genomen. De kosten zijn op deze manier ongeveer gehalveerd.

Het inmiddels aangelegde fietspad is voor de toeristische bereikbaarheid interessant voor de Lonneker onernemers.

Samen de schouders eronder om te laten zien hoe mooi de omgeving van ons dorp is.

Terug naar overzicht