De eetsoos is begonnen in 2009 en richt zich op 55plussers en dan met name alleenstaanden. Maar ook anderen zijn van harte welkom. Het merendeel komt uit Lonneker. Voor nieuwe deelnemers geldt dat ze uit Lonneker moeten komen. Een van de doelstellingen is het voorkomen van sociaal isolement. En dat werkt.

De deelnemers komen royaal voor aanvang en blijven gezellig napraten.

De soos wordt gerund door 9 vrijwilligers dwz van menu samenstellen, inkopen, koken etc. tot en met afwassen en opruimen.

Het aantal deelnemers is aan een maximum geboden van circa 40; hiervoor is grote interesse. Er is een wachtlijst van 20 personen. Als van de 40 zich mensen afmelden voor een maaltijd worden de lege plekken opgevuld uit de wachtlijst. Meer dan 40 gaat niet, gebrek aan ruimte en niet meer te verwerken door de vrijwilligers en de ruimte in de keuken

De maaltijd bestaat doorgaans uit drie gangen afgesloten met een kop koffie. Regelmatig sponsort iemand een aantal flessen wijn en frisdrank, zodat er ook een drankje bij is.

De maaltijden vinden om de 14 dagen plaats uitgezonderd de maand augustus en een enkele keer in verband met andere activiteiten in het Dorpshuis.

Men maakt gebruik van de keuken in het Dorpshuis alsmede de helft van de grote zaal.

Er wordt geen subsidie ontvangen.

De prijs bedraagt € 5,00 (!) alsmede € 1,50 voor de zaalhuur is in totaal € 6,50.

De prijs van vijf euro is mogelijk door dat op allerlei plekken wordt in gekocht en gebruik wordt maakt van reclameaanbiedingen. Erg knap.

De inventaris van de keuken behoeft aanvulling. Hiervoor is de aanvraag ingediend.

Via de Dorpsraad (dorpsbudgetten) is een bijdrage toegezegd van € 1.100 zijnde de helft van de aanvraag exclusief buffet- en tafelaankleding .

Tijdens ons gesprek is dit laatste aan de aanvraag toegevoegd. Gaande het gesprek ontdekten wij deze tekortkoming en hebben voorgesteld hiervoor een bedrag op te nemen.

Terug naar overzicht